theme wordpress
بهسازي خاكتحقیقات صحراییخاکخاک و پیدینامیک خاکمقالاتمکانیک خاک پيشرفتهپي پيشرفتهکارشناسی ارشد

ارزیابی کاربرد آزمایش نفوذ استاندارد درمسائل استاتیکی در مهندسی ژئوتکنیک

موضوع: ارزیابی کاربرد آزمایش نفوذ استاندارد درمسائل استاتیکی در مهندسی ژئوتکنیک

چکیده

آزمایش نفوذ استاندارد (Standard Penetration Test, SPT) بیشترین استفاده را در روشهای نفوذ دارد. این روش یک روش استاندارد در اغلب نقاط جهان برای محاسبه ظرفیت باربری پی های سطحی و عمیق است. مزیت های مهم روش SPT این ست که این روش در تمام انواع خاکها و در سنگ ضعیف قابل استفاده است و نمونه هایی که تهیه می شوند برای رده بندی خاک و سنگ می توانند استفاده شوند. درمسائل غیردینامیکی، آزمایش نفوذ استاندارد امروزه اغلب برای ارزیابی نشست و ظرفیت باربری پی های سطحی، محاسبه تراکم نسبی و زاویه اصطکاک خاکهای درشت دانه، ظرفیت باربری پی های عمیق و مقاومت برشی خاکهای چسبنده به کار می رود. در این مقاله به بررسی برخی از کاربردهای عملی آزمایش نفوذ استاندارد در مسائل استاتیکی پرداخته شده است. برای خاک شیر از رابطه ای برای یافتن مقاومت برشی زهکشی نشده خاکهای چسبنده براساس آزمایش نفوذ استاندارد ارائه شده است.

کلید واژه ها: آزمایش نفوذ استاندارد، نشست، ظرفیت باربری، تراکم نسبی، زاویه اصطکاک، مقاومت برشی.

قیمت: ۲۰۰۰ تومان

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 2 =

بستن