theme wordpress
ژئوتکنیک

پیش بینی نشست پی های سطحی با استفاده از مدل برنامه نویسی ژنتیکی

چکیده

در این مقاله، یک رویکرد جدید برنامه نویسی ژنتیک (GP) برای پیش بینی نشست پی های سطحی ارائه شده است. مدل GP توسعه داده و تحقیق شده است با استفاده از یک پایگاه داده بزرگ از آزمایش نفوذ استاندارد (SPT) بر اساس تاریخچه که شامل اندازه گیری نشست پی های سطحی است. نتایج حاصل از مدل توسعه یافته GP با تعدادی از روش های سنتی که به طور معمول استفاده می شود و مدل های بر اساس شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، مقایسهمی شوند.ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در این مطالعه ﮐﺎﻣﻼً ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮده و در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ روش ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺸﺴﺖ ﭘﯽ ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ در ﺧﺎک ﻫﺎی داﻧﻪ ای، از دﻗﺖ بیشتری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. مزایای استفاده از مدل GP پیشنهادی بر مدل های معمولی و ANN مشخص شده است.

واژه‌های کلیدی: نشست فونداسیون، خاکهای دانه ای، برنامه نویسی ژنتیکی

قیمت: ۳۰۰۰ تومانبرچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

42 + = 48

همچنین ببینید

بستن
بستن