گروه تخصصی عمران

دینامیک خاک

ترجمه روش آزمایش استاندارد Standard ASTM D5321/D5321M − ۱۴

ترجمه روش آزمایش Standard Test Method for Determining the Shear Strength of Soil-Geosynthetic and Geosynthetic-Geosynthetic Interfaces by Direct Shear ترجمه "روش آزمایش استاندارد برای تعیین مقاومت برشی سطوح مشترك خاک-ژئوسنتتیک و ژئوسنتتیک-ژئوسنتتیک توسط برش مستقیم" محدوده 1.1. این روش آزمايش یک روش را برای تعیین مقاومت برشی ژئوسنتتیک در برابر خاک، یا ژئوسنتتیک در برابر ژئوسنتتیک دیگر، تحت نرخ ثابت تغییر شکل، ...

اکسل طرح اختلاط بتن

اكسل طرح اختلاط بتن نرم افزاری تحت اکسل برای طرح اختلاط بتن نرم افزار اكسل طرح اختلاط بتن. به راحتي مي توان تنها با وارد كردن نتايج اعداد, نتايج نهايي طرح اختلاط بتن يعني ميزان شن, ماسه, آب و سيمان در هر مترمكعب بتن را بدست آورد. كاري كه براي بسياري مشكل بزرگي مي باشد. قيمت: 2000 تومان

اکسل آزمایش ضریب تورق

اكسل آزمايش ضريب تورق نرم افزاری تحت اکسل برای آزمايش ضريب تورق نرم افزار اكسل تحليل نتايج خام آزمايش ضريب تورق براي بدست آوردن نتايج نهايي. به راحتي مي توان تنها با وارد كردن نتايج خام آزمايشات, نتايج نهايي آزمايش را بدست آورد. كاري كه براي بسياري مشكل بزرگي بعد از آنجام آزمايش ها مي باشد. قيمت: 1000 تومان

اکسل آزمایش ضریب تطویل

اكسل آزمايش ضريب تطويل نرم افزاری تحت اکسل برای آزمايش ضريب تطويل نرم افزار اكسل تحليل نتايج خام آزمايش ضريب تطويل براي بدست آوردن نتايج نهايي. به راحتي مي توان تنها با وارد كردن نتايج خام آزمايشات, نتايج نهايي آزمايش را بدست آورد. كاري كه براي بسياري مشكل بزرگي بعد از آنجام آزمايش ها مي باشد. قيمت: 1000 تومان

اکسل آزمایش ضریب تراکم بتن

اكسل آزمايش ضريب تراكم بتن نرم افزاری تحت اکسل برای آزمايش ضريب تراكم بتن نرم افزار اكسل تحليل نتايج خام آزمايش ضريب تراكم بتن براي بدست آوردن نتايج نهايي. به راحتي مي توان تنها با وارد كردن نتايج خام آزمايشات, نتايج نهايي آزمايش را بدست آورد. كاري كه براي بسياري مشكل بزرگي بعد از آنجام آزمايش ها مي باشد. قيمت: 1000 تومان

اکسل آزمایش تعیین وزن مخصوص به روش مخروط ماسه

اكسل آزمايش تعيين وزن مخصوص به روش مخروط ماسه نرم افزاری تحت اکسل برای آزمايش تعيين وزن مخصوص به روش مخروط ماسه نرم افزار اكسل آزمايش تعيين وزن مخصوص به روش مخروط ماسه. به راحتي مي توان تنها با وارد كردن نتايج خام آزمايشات, نتايج نهايي آزمايش را بدست آورد. كاري كه براي بسياري مشكل بزرگي بعد از آنجام آزمايش ها مي ...

اکسل آزمایش تعیین وزن مخصوص به روش بالن لاستیکی

اكسل آزمايش تعيين وزن مخصوص به روش بالن لاستيكي نرم افزاری تحت اکسل برای آزمايش تعيين وزن مخصوص به روش بالن لاستيكي نرم افزار اكسل آزمايش تعيين وزن مخصوص به روش بالن لاستيكي به همراه محاسبات كاليبره كردن بالن. به راحتي مي توان تنها با وارد كردن نتايج خام آزمايشات, نتايج نهايي آزمايش را بدست آورد. كاري كه براي بسياري مشكل بزرگي ...

اکسل آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری با بار ثابت

اكسل آزمايش تعيين ضريب نفوذپذيري با بار ثابت نرم افزاری تحت اکسل برای آزمايش تعيين ضريب نفوذپذيري با بار ثابت نرم افزار اكسل آزمايش تعيين ضريب نفوذپذيري با بار ثابت به همراه نمودار زمان- نفوذپذيري. به راحتي مي توان تنها با وارد كردن نتايج خام آزمايشات, نتايج نهايي آزمايش را بدست آورد. كاري كه براي بسياري مشكل بزرگي بعد از آنجام آزمايش ...

اکسل آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری با بار افتان

اكسل آزمايش تعيين ضريب نفوذپذيري با بار افتان نرم افزاری تحت اکسل برای آزمايش تعيين ضريب نفوذپذيري با بار افتان نرم افزار اكسل آزمايش تعيين ضريب نفوذپذيري با بار افتان به همراه نمودارهاي زمان- نفوذپذيري. به راحتي مي توان تنها با وارد كردن نتايج خام آزمايشات, نتايج نهايي آزمايش را بدست آورد. كاري كه براي بسياري مشكل بزرگي بعد از آنجام آزمايش ...

اکسل آزمایش تعیین زمان گیرش اولیه بتن با دستگاه ویکات

اكسل آزمايش تعيين زمان گيرش اوليه بتن با دستگاه ويكات نرم افزاری تحت اکسل برای آزمايش تعيين زمان گيرش اوليه بتن با دستگاه ويكات نرم افزار اكسل آزمايش تعيين زمان گيرش اوليه بتن به همراه نمودار زمان-ميزان نفوذ سوزن ويكات. به راحتي مي توان تنها با وارد كردن نتايج خام آزمايشات, نتايج نهايي آزمايش را بدست آورد. كاري كه براي بسياري مشكل ...