گروه تخصصی عمران

پي پيشرفته

اکسل آزمایش حد انقباض

اكسل آزمايش حد انقباض نرم افزاری تحت اکسل برای آزمايش حد انقباض نرم افزار اكسل تحليل نتايج خام آزمايش حد انقباض براي بدست آوردن نتايج نهايي. به راحتي مي توان تنها با وارد كردن نتايج خام آزمايشات, نتايج نهايي آزمايش را بدست آورد. كاري كه براي بسياري مشكل بزرگي بعد از آنجام آزمايش ها مي باشد. قيمت: 1000 تومان

اکسل آزمایش حد روانی و خمیری

اكسل آزمايش حد رواني و خميري نرم افزاری تحت اکسل برای آزمايش حد رواني و خميري نرم افزار اكسل تحليل نتايج خام آزمايش حد رواني و خميري براي بدست آوردن نتايج نهايي. به راحتي مي توان تنها با وارد كردن نتايج خام آزمايشات, نتايج نهايي آزمايش را بدست آورد. كاري كه براي بسياري مشكل بزرگي بعد از آنجام آزمايش ها مي باشد. قيمت: ...

اکسل آزمایش تعیین وزن مخصوص نسبی و درصد جذب آب ریزدانه

اكسل آزمايش تعيين وزن مخصوص نسبي و درصد جذب آب ريزدانه نرم افزاری تحت اکسل برای آزمايش تعيين وزن مخصوص نسبي و درصد جذب آب ريزدانه نرم افزار اكسل تحليل نتايج خام آزمايش تعيين وزن مخصوص نسبي و درصد جذب آب ريزدانه. به راحتي مي توان تنها با وارد كردن نتايج خام آزمايشات, نتايج نهايي آزمايش را بدست آورد. كاري كه براي ...

اکسل آزمایش تعیین وزن مخصوص نسبی و درصد جذب آب درشت دانه

اكسل آزمايش تعيين وزن مخصوص نسبي و درصد جذب آب درشت دانه نرم افزاری تحت اکسل برای آزمايش تعيين وزن مخصوص نسبي و درصد جذب آب درشت دانه نرم افزار اكسل تحليل نتايج خام آزمايش تعيين وزن مخصوص نسبي و درصد جذب آب درشت دانه. به راحتي مي توان تنها با وارد كردن نتايج خام آزمايشات, نتايج نهايي آزمايش را بدست آورد. ...

اکسل آزمایش هیدرومتری با هیدرومترسنج ۱۵۲H

اكسل آزمايش هيدرومتري با هيدرومترسنج 152H نرم افزاری تحت اکسل برای آزمايش هيدرومتري با هيدرومترسنج 152H نرم افزار اكسل تحليل نتايج خام آزمايش هيدرومتري با هيدرومترسنج 152H. به راحتي مي توان تنها با وارد كردن نتايج خام آزمايشات, نتايج نهايي آزمايش را بدست آورد. كاري كه براي بسياري مشكل بزرگي بعد از آنجام آزمايش ها مي باشد. قيمت: 3000 تومان

اکسل آزمایش هیدرومتری با هیدرومترسنج ۱۵۱H

اكسل آزمايش هيدرومتري با هيدرومترسنج 151H نرم افزاری تحت اکسل برای آزمايش هيدرومتري با هيدرومترسنج 151H نرم افزار اكسل تحليل نتايج خام آزمايش هيدرومتري با هيدرومترسنج 151H. به راحتي مي توان تنها با وارد كردن نتايج خام آزمايشات, نتايج نهايي آزمايش را بدست آورد. كاري كه براي بسياري مشكل بزرگي بعد از آنجام آزمايش ها مي باشد. قيمت: 3000 تومان

اکسل آزمایش فشاری تک محوری

اكسل آزمايش فشاري تك محوري خاك نرم افزاری تحت اکسل برای آزمايش فشاري تك محوري نرم افزار اكسل تحليل نتايج خام آزمايش فشاري تك محوري براي بدست آوردن نتايج نهايي به همراه نمودار تنش-كرنش محوري آن. به راحتي مي توان تنها با وارد كردن نتايج خام آزمايشات, نتايج نهايي آزمايش را بدست آورد. كاري كه براي بسياري مشكل بزرگي بعد از آنجام ...

پروژه تونل نعل اسبی Plaxis

پروژه تونل نعل اسبي Plaxis پروژه پلكسيس تونل نعل اسبي دانلود پروژه تونل نعل اسبي Plaxis اين برنامه Plaxis يك تونل نعل اسبي است كه در 6 عمق مختلف (5 متر تا 10 متر) در 6 برنامه مجزا كار شده است. تونل در يك محيط با سه لايه خاك مختلف (خاك دستي، آبرفت، شيل) قرار گرفته است. محيط موجود زير سربار ناشي از ...

ترجمه روش آزمایش استاندارد Standard ASTM D 3080 – ۰۳

ترجمه روش آزمایش برش مستقیم ترجمه "روش آزمایش استاندارد برای آزمایش برش مستقیم خاک ها، تحت شرايط تحكيمي زهكشي شده" Test Method for Direct Shear Test of Soils Under Consolidated Drained Conditions محدوده 1.1. این روش آزمايش، تعیین مقاومت برشی تحكيم يافته زهکشی شده مواد خاکي در برش مستقیم را پوشش می دهد. آزمايش توسط تغيير شكل نمونه در نرخ کرنشي کنترل شده ...

ترجمه آزمایش برش مستقیم (برش پره) از کتاب Manual of Soil Laboratory Testing

ترجمه آزمايش برش مستقيم (برش پره) ترجمه آزمايش برش مستقيم (برش پره) از كتاب Manual of Soil Laboratory Testing در 26 صفحه مقدمه 1.1 محدوده آزمايش پره آزمايشي است، که در آن یک حرکت چرخشی نسبی بین یک حجم استوانه اي از خاک و مواد اطراف آن، صورت می گیرد. برخی دانش پس زمینه نظری برای درک درست اصول آزمايش لازم است. تئوری مقاومت ...