طرح هندسی راه پیشرفته

لیکا(دانه رس منبسط شونده) و کاربردهای آن در عمران

یک مقاله درباره لیکا(دانه رس منبسط شونده) و کاربرد های آن در عمران ماده اولیه لیکا: نوعی رس صنعتی می باشد که ایلیت یا مونت موریونیت نام دارد. ترکیب شیمیایی بخصوص ایــن ماده فقط درنواحی محدودی یافت می شود. اولین معدن شناخته شده درروستای کوشــکک ســاوه می باشد. درروش تولید این دانه ها ابتدا خاک رس به عنوان ماده اولیه ...

ادامه مطلب »