گروه تخصصی عمران

ریاضیات مهندسی

فایل اکسل محاسبه منحنی طیف تقاضا بر اساس آیین نامه FEMA

محاسبه منحنی طیف تقاضا بر اساس آیین نامه FEMA فایل اکسل محاسبه منحنی طیف تقاضا بر اساس آیین نامه FEMA در این فایل، منحنی طیف تقاضا(نیاز) بر اساس آیین نامه FEMA  و با نرم افزار Excellمحاسبه شده است. قیمت محصول: 2000تومان

فرمول های مهندسی عمران

دانلود كتاب فرمول هاي مهندسي عمران اين كتاب شامل تمامي فرمول هاي مهندسي عمران در 13 فصل است تمامي فرمول هاي همه شاخه هاي عمران دربر مي گيرد. دانلود

جزوه ریاضی مهندسی

یک جزوه کامل ریاضیات مهندسی (کارشناسی ارشد) دانلود

فرمول های مهم مشتق و انتگرال

مهم ترین فرمول هایی که در مشتق و انتگرال با آن سروکار داریم. دانلود