برق

برق رسانی و سیستم سرمایش و گرمایش ساختمان های بلند

یکی از مراحل مهم در اجرای هر سازه  برق رسانی به آن سازه است. این مرحله از پروژه در واقع تعامل مدیران پروژه با اداره ی برق است و به طور کلی در برق رسانی همه ی ساختمانها باید مراحل نیرو رسانی و انتقال برق در سازه طی شود. مراحل نیرو رسانی: تعیین میزان برق مورد نیاز برای سازه از ...

ادامه مطلب »