خاک

سمینار بررسی نحوه ساخت و ساختگاه و میزان نشست پی سد خاکی

سمینار بررسی نحوه ساخت و ساختگاه و میزان نشست پی سد خاکی در این مطلب اقدام به سمیناری در مورد سدهای خاکی می کنیم. رفتار سدهای خاکی در حین ساخت، انتهای ساخت و اولین آبگیری سد از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و اطمینان از ایمنی سد در این سه مرحله ضروری است. ساخت سدهای خاکی و سنگریزه‌ای یکی از مسائل ...

ادامه مطلب »

آموزش تصویری مدلسازی نیل و انکر در Plaxis

آموزش مدلسازی نیل و انکر در Plaxis مدلسازی نیل و انکر با برنامه پلکسیس مهار گود با انکر و نیل Nail و Anchor آموزش تصویری مدلسازی گودبرداری با انکر و نیل در پلکسیس نیلینگ و انکراژ در Plaxis آموزش نحوه مدل کردن نیل و انکر در گودبرداری آموزش تصویری مدلسازی نیل و اکر در Plaxis مدلسازی نیل و انکر در ۳ ...

ادامه مطلب »

پروپوزال تحلیل و بررسی رفتار شمع ها تحت بار جانبی

پروپوزال تحلیل و بررسی رفتار شمع ها تحت بار جانبی Analysis and evaluation the behavior of piles under the lateral load مقاله زیر یک پروپوزال در خصوص بررسی رفتار شمع ها تحت بار جانبی، برای کارشناسی ارشد است. – بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه ...

ادامه مطلب »

استاندارد تعیین مقاومت برشی سطح مشترک خاک-ژئوسنتتیک و ژئوسنتتیک-ژئوسنتتیک به وسیله برش مستقیم ASTM D5321-14

دانلود استاندارد ASTM D5321 استاندارد تعیین مقاومت برشی سطح مشترک خاک-ژئوسنتتیک و ژئوسنتتیک-ژئوسنتتیک به وسیله برش مستقیم Standard Test Method for Determining the Shear Strength of Soil-Geosynthetic and Geosynthetic-Geosynthetic Interfaces by Direct Shear Standard ASTM D5321-14 قیمت: ۵۰۰۰ تومان

ادامه مطلب »

مروری بر مسلح‌سازی خاک با الیاف ژئوتکستایل

مروری بر مسلح‌سازی خاک با الیاف ژئوتکستایل مسلح‌سازی خاک با الیاف ژئوتکستایل مقاله ای ترجمه شده از چندین مقاله انگلیسی در رابطه با مسلح‌سازی خاک با الیاف ژئوتکستایل که مروری بر این موضوع دارد. در زیر عناوین این مقاله به همراه منابع مورد استفاده آورده می شود: ۱- مروری بر مسلح‌سازی خاک با الیاف ژئوتکستایل ۱-۱- تعریف الیاف‌ها ۱-۲- طبقه‌بندی ...

ادامه مطلب »

انواع خاک های مسئله دار و انواع مواد بهسازی کننده خاک

مقاله انواع خاک های مسئله دار و انواع مواد بهسازی کننده خاک مقاله ای با ۱۴ صفحه ترجمه شده از چندین پایان نامه و مقاله و مفید برای دانشجویان در زیر عناوین مطالب مقاله آورده شده است. ۱-۱- مقدمه ۱-۲- خاک‌های مسئله‌دار ۱-۲-۱- ملاحظات عمومی در مورد سیلت‌ها ۱-۲-۲- جنبه‌های مربوط به مطالعه خواص سیلت‌ها ۱-۲-۳- سیلت‌های فروریزشی ۱-۲-۴- پدیده ...

ادامه مطلب »

ترجمه روش آزمایش استاندارد Standard ASTM D5321/D5321M − ۱۴

ترجمه روش آزمایش Standard Test Method for Determining the Shear Strength of Soil-Geosynthetic and Geosynthetic-Geosynthetic Interfaces by Direct Shear ترجمه “روش آزمایش استاندارد برای تعیین مقاومت برشی سطوح مشترک خاک-ژئوسنتتیک و ژئوسنتتیک-ژئوسنتتیک توسط برش مستقیم” محدوده ۱٫۱٫ این روش آزمایش یک روش را برای تعیین مقاومت برشی ژئوسنتتیک در برابر خاک، یا ژئوسنتتیک در برابر ژئوسنتتیک دیگر، تحت نرخ ثابت ...

ادامه مطلب »

ترجمه روش آزمایش استاندارد Standard ASTM D 3080 – ۰۳

ترجمه روش آزمایش برش مستقیم ترجمه “روش آزمایش استاندارد برای آزمایش برش مستقیم خاک ها، تحت شرایط تحکیمی زهکشی شده” Test Method for Direct Shear Test of Soils Under Consolidated Drained Conditions محدوده ۱٫۱٫ این روش آزمایش، تعیین مقاومت برشی تحکیم یافته زهکشی شده مواد خاکی در برش مستقیم را پوشش می دهد. آزمایش توسط تغییر شکل نمونه در نرخ ...

ادامه مطلب »

ترجمه آزمایش برش مستقیم (برش پره) از کتاب Manual of Soil Laboratory Testing

ترجمه آزمایش برش مستقیم (برش پره) ترجمه آزمایش برش مستقیم (برش پره) از کتاب Manual of Soil Laboratory Testing در ۲۶ صفحه مقدمه ۱٫۱ محدوده آزمایش پره آزمایشی است، که در آن یک حرکت چرخشی نسبی بین یک حجم استوانه ای از خاک و مواد اطراف آن، صورت می گیرد. برخی دانش پس زمینه نظری برای درک درست اصول آزمایش ...

ادامه مطلب »

پروپوزال ارزیابی پتانسیل روانگرایی

پروپوزال ارزیابی پتانسیل روانگرایی در امتداد خط یک متروی تبریز با استفاده از روش انرژی Evaluation of Liquefaction Potential along Tabriz Metro Line 1 by energy-based method مقاله زیر یک پروپوزال در خصوص ارزیابی پتانسیل روانگرایی، برای کارشناسی ارشد است. تعریف مساله، فرضیات، روش پژوهش و هدف (بطور خلاصه و حداقل در پنج سطر نوشته شود): در این پژوهش پتانسیل ...

ادامه مطلب »