نرم افزار Etabs

انجام پروژه های دانشجویی

انجام پروژه و پایان نامه دانشجویی عمران انجام پایان نامه در همه گرایش های مهندسی عمران انجام پروژه های ایتبس، سیف، پروژه فولاد و بتن و انجام پروژه های تخصصی مهندسی عمران گروه تخصصی عمران با استفاده از کادر مجرب، آماده انجام کلیه پایان نامه ها و پروژه های تخصصی ویژه عمران از جمله Etabs-Safe-Sap-Plaxis-Civil3d-AutoCad می باشد. لطفا جهت درخواست ...

ادامه مطلب »

پروژه ایتبس ساختمان بتنی ۶ طبقه

دانلود پروژه ایتبس (Etabs) ساختمان بتنی ۶ طبقه ساختمان مزبور در ۶ طبقه (۱ طبقه تجاری و ۶ طبقه مسکونی) با سقف تیرچه کرومیت و دیوار برشی می باشد. تراز طبقه تجاری در ۰٫۲۰ قرار دارد و ارتفاع آن ۳٫۸ متر و ارتفاع طبقات ۳٫۲ متر و ارتفاع خرپشته ۲٫۸ متر است. عرض ساختمان ۱۵ متر و طول آن ۱۸ ...

ادامه مطلب »

پروژه کامل طراحی ساختمان ۶ طبقه بتنی

دانلود پروژه کامل طراحی ساختمان ۶ طبقه بتنی با سقف تیرچه کرمیت و پی گسترده این پروژه شامل طراحی دستی (از جمله طراحی دستی سقف تیرچه کرمیت و پی گسترده و دیوار برشی)، طراحی با ایتبس و طراحی پی با سیف است. ساختمان مزبور در ۶ طبقه (۱ طبقه تجاری و ۶ طبقه مسکونی) می باشد. تراز طبقه تجاری در ...

ادامه مطلب »

پروژه کامل طراحی ساختمان ۶ طبقه فولادی

دانلود پروژه کامل طراحی ساختمان ۶ طبقه فولادی با سقف عرشه فولادی و پی نواری این پروژه شامل طراحی دستی (از جمله طراحی دستی سقف عرشه فولادی و پی نواری)، طراحی با ایتبس و طراحی پی با سیف است. ساختمان مزبور در ۶ طبقه (۱ طبقه تجاری و ۶ طبقه مسکونی) می باشد. تراز طبقه تجاری در ۰٫۲۰ قرار دارد ...

ادامه مطلب »

پروژه ایتبس ساختمان فولادی ۶ طبقه

دانلود پروژه ایتبس (Etabs) ساختمان فولادی ۶ طبقه ساختمان مزبور در ۶ طبقه (۱ طبقه تجاری و ۶ طبقه مسکونی) می باشد. تراز طبقه تجاری در ۰٫۲۰ قرار دارد و ارتفاع آن ۳٫۸ متر و ارتفاع طبقات ۳٫۲ متر و ارتفاع خرپشته ۲٫۸ متر است. عرض ساختمان ۱۵ متر و طول آن ۱۸ متر که هر طبقه دو واحد می ...

ادامه مطلب »

طراحی دستی سازه فولادی ۶ طبقه

دانلود طراحی دستی سازه فولادی طراحی دستی سازه فولادی با طراحی سقف عرشه فولادی و پی نواری ساختمان مزبور در ۶ طبقه (۱ طبقه تجاری و ۶ طبقه مسکونی) می باشد. تراز طبقه تجاری در ۰٫۲۰ قرار دارد و ارتفاع آن ۳٫۸ متر و ارتفاع طبقات ۳٫۲ متر و ارتفاع خرپشته ۲٫۸ متر است. عرض ساختمان ۱۵ متر و طول ...

ادامه مطلب »