گروه تخصصی عمران

نرم افزار Safe

پروژه سیف ساختمان بتنی ۶ طبقه

دانلود پروژه سیف (Safe) ساختمان بتني ۶ طبقه دانلود پروژه سیف سازه بتني با پی گسترده ساختمان مزبور در ۶ طبقه (۱ طبقه تجاری و ۶ طبقه مسکونی) می باشد. عرض ساختمان ۱۵ متر و طول آن ۱۸ متر که هر طبقه دو واحد می باشد. ساختمان در شهر اردبیل احداث خواهد شد. محل احداث ساختمان از نظر لرزه خیزی در منطقه با ...

پروژه کامل طراحی ساختمان ۶ طبقه بتنی

دانلود پروژه کامل طراحی ساختمان ۶ طبقه بتني با سقف تيرچه كرميت و پی گسترده این پروژه شامل طراحی دستی (از جمله طراحی دستی سقف تيرچه كرميت و پی گسترده و ديوار برشي)، طراحی با ایتبس و طراحی پی با سیف است. ساختمان مزبور در ۶ طبقه (۱ طبقه تجاری و ۶ طبقه مسکونی) می باشد. تراز طبقه تجاری در ۰٫۲۰ قرار دارد ...

پروژه کامل طراحی ساختمان ۶ طبقه فولادی

دانلود پروژه كامل طراحي ساختمان 6 طبقه فولادي با سقف عرشه فولادي و پي نواري اين پروژه شامل طراحي دستي (از جمله طراحي دستي سقف عرشه فولادي و پي نواري)، طراحي با ايتبس و طراحي پي با سيف است. ساختمان مزبور در ۶ طبقه (۱ طبقه تجاری و ۶ طبقه مسکونی) می باشد. تراز طبقه تجاری در ۰٫۲۰ قرار دارد و ارتفاع آن ...

پروژه سیف ساختمان فولادی ۶ طبقه

دانلود پروژه سيف (Safe) ساختمان فولادی ۶ طبقه دانلود پروژه سيف سازه فلزي با پي نواري ساختمان مزبور در ۶ طبقه (۱ طبقه تجاری و ۶ طبقه مسکونی) می باشد. عرض ساختمان 15 متر و طول آن 18 متر كه هر طبقه دو واحد می باشد. ساختمان در شهر اردبیل احداث خواهد شد. محل احداث ساختمان از نظر لرزه خیزی در منطقه با ...