نرم افزار Safe

پروژه سیف ساختمان بتنی ۶ طبقه

دانلود پروژه سیف (Safe) ساختمان بتنی ۶ طبقه دانلود پروژه سیف سازه بتنی با پی گسترده ساختمان مزبور در ۶ طبقه (۱ طبقه تجاری و ۶ طبقه مسکونی) می باشد. عرض ساختمان ۱۵ متر و طول آن ۱۸ متر که هر طبقه دو واحد می باشد. ساختمان در شهر اردبیل احداث خواهد شد. محل احداث ساختمان از نظر لرزه خیزی ...

ادامه مطلب »

پروژه کامل طراحی ساختمان ۶ طبقه بتنی

دانلود پروژه کامل طراحی ساختمان ۶ طبقه بتنی با سقف تیرچه کرمیت و پی گسترده این پروژه شامل طراحی دستی (از جمله طراحی دستی سقف تیرچه کرمیت و پی گسترده و دیوار برشی)، طراحی با ایتبس و طراحی پی با سیف است. ساختمان مزبور در ۶ طبقه (۱ طبقه تجاری و ۶ طبقه مسکونی) می باشد. تراز طبقه تجاری در ...

ادامه مطلب »

پروژه کامل طراحی ساختمان ۶ طبقه فولادی

دانلود پروژه کامل طراحی ساختمان ۶ طبقه فولادی با سقف عرشه فولادی و پی نواری این پروژه شامل طراحی دستی (از جمله طراحی دستی سقف عرشه فولادی و پی نواری)، طراحی با ایتبس و طراحی پی با سیف است. ساختمان مزبور در ۶ طبقه (۱ طبقه تجاری و ۶ طبقه مسکونی) می باشد. تراز طبقه تجاری در ۰٫۲۰ قرار دارد ...

ادامه مطلب »

پروژه سیف ساختمان فولادی ۶ طبقه

دانلود پروژه سیف (Safe) ساختمان فولادی ۶ طبقه دانلود پروژه سیف سازه فلزی با پی نواری ساختمان مزبور در ۶ طبقه (۱ طبقه تجاری و ۶ طبقه مسکونی) می باشد. عرض ساختمان ۱۵ متر و طول آن ۱۸ متر که هر طبقه دو واحد می باشد. ساختمان در شهر اردبیل احداث خواهد شد. محل احداث ساختمان از نظر لرزه خیزی ...

ادامه مطلب »