قالب بندي

قالب بندی تونلی یا دالانی

مزایای استفاده از سیستم قالب تونلی: کاهش زمان ساخت پروژه به طور بسیار چشمگیر کاهش هزینه ها به لحاظ کوتاه شدن دوره ساخت صرفه جوئی در استفاده از منابع انسانی و نیروی کار به لحاظ کاهش زمان ساخت درگیر نشدن سرمایه به مدت طولانی برای انجام پروژه به لحاظ سرعت انجام کار استفاده متعدد از قالب ها در پروژه های ...

ادامه مطلب »