اکسل آزمایش ضریب تطویل

اکسل آزمایش ضریب تطویل نرم افزاری تحت اکسل برای آزمایش ضریب تطویل نرم افزار اکسل تحلیل نتایج خام آزمایش ضریب تطویل برای بدست آوردن نتایج نهایی. به راحتی می توان تنها با وارد کردن نتایج خام آزمایشات, نتایج نهایی آزمایش را بدست آورد. کاری که برای بسیاری مشکل بزرگی بعد از آنجام آزمایش ها می باشد. قیمت: ۲۰۰۰ تومان

ادامه مطلب »

اکسل آزمایش ضریب تراکم بتن

اکسل آزمایش ضریب تراکم بتن نرم افزاری تحت اکسل برای آزمایش ضریب تراکم بتن نرم افزار اکسل تحلیل نتایج خام آزمایش ضریب تراکم بتن برای بدست آوردن نتایج نهایی. به راحتی می توان تنها با وارد کردن نتایج خام آزمایشات, نتایج نهایی آزمایش را بدست آورد. کاری که برای بسیاری مشکل بزرگی بعد از آنجام آزمایش ها می باشد. قیمت: ...

ادامه مطلب »

آموزش جامع و کامل نرم افزارSeismostruct

آموزش جامع و کامل نرم افزار Seismostruct در ابتدا لازم است ذکر شود که این مجموعه آموزشی کاملا جدید بوده و توسط مولفان همین سایت (civil4group.ir) تالیف شده است. لذا از عدم تکراری بودن این فایل اطمینان داشته باشید. با توجه به افزایش آمار پروژه ها و پایان نامه هایی که با نرم افزار seismostruct در حال انجام است و ...

ادامه مطلب »

اکسل آزمایش تعیین وزن مخصوص به روش مخروط ماسه

اکسل آزمایش تعیین وزن مخصوص به روش مخروط ماسه نرم افزاری تحت اکسل برای آزمایش تعیین وزن مخصوص به روش مخروط ماسه نرم افزار اکسل آزمایش تعیین وزن مخصوص به روش مخروط ماسه. به راحتی می توان تنها با وارد کردن نتایج خام آزمایشات, نتایج نهایی آزمایش را بدست آورد. کاری که برای بسیاری مشکل بزرگی بعد از آنجام آزمایش ...

ادامه مطلب »

اکسل آزمایش تعیین وزن مخصوص به روش بالن لاستیکی

اکسل آزمایش تعیین وزن مخصوص به روش بالن لاستیکی نرم افزاری تحت اکسل برای آزمایش تعیین وزن مخصوص به روش بالن لاستیکی نرم افزار اکسل آزمایش تعیین وزن مخصوص به روش بالن لاستیکی به همراه محاسبات کالیبره کردن بالن. به راحتی می توان تنها با وارد کردن نتایج خام آزمایشات, نتایج نهایی آزمایش را بدست آورد. کاری که برای بسیاری ...

ادامه مطلب »

اکسل آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری با بار ثابت

اکسل آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری با بار ثابت نرم افزاری تحت اکسل برای آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری با بار ثابت نرم افزار اکسل آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری با بار ثابت به همراه نمودار زمان- نفوذپذیری. به راحتی می توان تنها با وارد کردن نتایج خام آزمایشات, نتایج نهایی آزمایش را بدست آورد. کاری که برای بسیاری مشکل بزرگی بعد از ...

ادامه مطلب »

اکسل آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری با بار افتان

اکسل آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری با بار افتان نرم افزاری تحت اکسل برای آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری با بار افتان نرم افزار اکسل آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری با بار افتان به همراه نمودارهای زمان- نفوذپذیری. به راحتی می توان تنها با وارد کردن نتایج خام آزمایشات, نتایج نهایی آزمایش را بدست آورد. کاری که برای بسیاری مشکل بزرگی بعد از ...

ادامه مطلب »

اکسل آزمایش تعیین زمان گیرش اولیه بتن با دستگاه ویکات

اکسل آزمایش تعیین زمان گیرش اولیه بتن با دستگاه ویکات نرم افزاری تحت اکسل برای آزمایش تعیین زمان گیرش اولیه بتن با دستگاه ویکات نرم افزار اکسل آزمایش تعیین زمان گیرش اولیه بتن به همراه نمودار زمان-میزان نفوذ سوزن ویکات. به راحتی می توان تنها با وارد کردن نتایج خام آزمایشات, نتایج نهایی آزمایش را بدست آورد. کاری که برای ...

ادامه مطلب »

اکسل آزمایش تعیین درصد رطوبت

اکسل آزمایش تعیین درصد رطوبت نرم افزاری تحت اکسل برای آزمایش تعیین درصد رطوبت نرم افزار اکسل آزمایش تعیین درصد رطوبت. به راحتی می توان تنها با وارد کردن نتایج خام آزمایشات, نتایج نهایی آزمایش را بدست آورد. کاری که برای بسیاری مشکل بزرگی بعد از آنجام آزمایش ها می باشد. قیمت: ۱۰۰۰ تومان  

ادامه مطلب »

اکسل آزمایش تحکیم خاک

اکسل آزمایش تحکیم خاک نرم افزاری تحت اکسل برای آزمایش تحکیم خاک نرم افزار اکسل تحلیل نتایج خام آزمایش تحکیم برای بدست آوردن نتایج نهایی در هشت تنش متفاوت به همراه نمودارهای نشست-زمان آن. به راحتی می توان تنها با وارد کردن نتایج خام آزمایشات, نتایج نهایی آزمایش را بدست آورد. کاری که برای بسیاری مشکل بزرگی بعد از آنجام ...

ادامه مطلب »